Tomtebogatan_49_1.jpg

BRF Trygg 850

Är ni en bostadsrättsförening med mindre än 25 lägenheter? BRF Trygg 850
är en lösning just för er – ett tekniskt och administrativt förvaltningspaket
med en låg månadskostnad. Vi lär känna er fastighet och håller koll utifrån
både myndighetskrav samt drift och underhåll.

Att delta i styrelsen i en bostadsrättsförening innebär ett stort ansvar – både tekniskt, administrativt och ekonomiskt. Det gäller att följa bestämmelser, till exempel kontroll av brandskydd (SBA) och ventilation (OVK), men också att ta
hand om fastigheten för att förvalta dess värde. Ibland dyker det upp saker som måste lösas akut för att ge medlemmarna service. Styrelsens ansvar är precis lika
brett även om föreningen är liten.

Med vår tjänst BRF Trygg 850 får ni tillgång till samma kompetens som en större bostadsrättsförening. Vi håller kontakten med er, lär känna era förutsättningar och
hjälper er vidare utifrån dem. Vi håller koll på obligatoriska inspektioner, avtal för drift och skötsel och på status för byggnad och installationer. Tillsammans följer vi
upp underhållsplanen och blickar framåt vid budgetering. Förvaltning av fastigheter är vårt jobb – vi har bred kompetens och erfarenhet av hela bygg- och
installationssektorn.

BRF Trygg 850 kostar 850 kronor per månad, exklusive moms. Det är den enda kostnad ni binder er för. När en åtgärd ska genomföras väljer ni själva vad ni vill hålla i och kan anlita oss för allt annat. Vi erbjuder en rad olika konsulttjänster, från förstudier och utredningar till projektledning av åtgärder som fasadrenovering,
fönsterbyten, stambyten och ventilationsprojekt. Vi har också ett brett kontaktnät med bland annat hantverkare, tekniska specialister och jurister.

Underhållsplanen är kartan

Om ni inte redan har en underhållsplan, är det något vi varmt rekommenderar. Den blir vårt gemensamma planerings- och beslutsunderlag.

Då ni väljer tjänsten BRF Trygg 850 erbjuder vi 50 % rabatt på en underhållsplan. Ordinarie pris för en sådan är 25 000 kronor för en fastighet med 25 lägenheter. Med en aktuell underhållsplan får ni betydligt större nytta av den
löpande månadskostnaden.