Energiprojekt

ENERGIUTREDNING:

Energiutredningar utförs på befintliga fastigheter i många sammanhang. Det kan exempelvis vara av stor vikt att ta reda på energianvändning och vilka poster som står för respektive energiförbrukning. Viktigt är också att identifiera vad som slukar energi i fastigheten. Det kan vara så att en fastighets skall byggas om och moderniseras. Då bör man passa på att utreda vad som skall energieffektiviseras så som exempelvis ventilation och värmekälla.

Energistyrning och kartläggning.

ENERGISTYRNING:  

Energisamordnaren kan hjälpa fastighetsförvaltaren att uppnå satta krav genom att upprätta en handlingsplan och ta fram lämpliga åtgärdsförslag för drifts- och förvaltningsorganisationen.

ENERGIKARTLÄGGNING:

Energisamordnaren kartlägger byggnadens energiflöden. Energikartläggning genomförs lämpligtvis inför energideklarationer eller liknande.

Utredning av ny värmekälla.

Vi utreder och projekterar nya värmeanläggningar så som bergvärmeanläggningar, fjärrvärme och energiåtervinning.

Vi genomför:

  • Förstudier
  • Energikallkyller
  • Projektering av energisystem
  • Upphandling
  • Projektleder entreprenader inom energi.