News

Statusbesiktning av avlopp

Statusbedömning av avlopp i bottenplattan och serviceledningen i fastigheten. Utförts som en utökning av statusbedömning i samband med upprättande av en underhållsplan åt BRF Mösseberg 12.