Projektledning

Vår kompetens inom projektledning ger dig som kund trygghet igenom projektets alla faser. Vi arbetar med projekt i varierande storlekar – allt från mindre projekt till större till ombyggnationer, renoveringar, stambyte och energientreprenader.

Vi har lång erfarenhet av bygg, VS, energi och projektledning, och att arbeta med bostadsrättsföreningar,  privata fastighetsägare och kommersiella fastightsägare.

 

Vi utför exempelvis:

 • Stambyten
 • Lokalanpassningar
 • Fasadrenovering
 • Fönsterrenovering
 • Takrenovering
 • Renovering tätskit på altaner och kungsbalkonger
 • Trapphusrenovering
 • Innergårdsrenovering
 • Garagerenovering
 • Energiutredningar
 • Installationer inom energi
 • Vs-installationer
 • Vi tillhanda håller kontrollansvarig enligt PBL

 

Förstudie

Av erfarenhet vet vi att slutresultatet alltid blir bäst i ett projekt om vi får komma in i ett tidigt skede. Vi rekommenderar att man gör en förstudie för att få koll på viktiga frågor som kan påverka ekonomin och genomförandet inför en kommande upphandling.

 

Upphandling

Utifrån resultatet från förstudien upprättar vi som konsulter ett förfrågningsunderlag som innehåller Rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar. Sedan genomför vi en upphandling och en anbudsutvärdering som vi presentera för beställaren. Efter samråd med beställaren upprättas en beställningsskrivelse till den upphandlade entreprenören.

 

Genomförande av projektet

Vi kallar till startmöte och därefter företräder vi er som projektledare och beställarombud genom hela projektet. Vi följer projektet genom regelbundna platsbesök och sköter bygg- och projektledning, kontrollerar myndighetskrav följs, leder byggmöten och fångar upp tekniska frågor och genomför en uppföljning av projektekonomin samt Äta-arbeten.

 

Avslut av projektet

Vi medverkar under besiktningar och tar tillvara beställarens intressen samt följer upp att samtliga efterfrågade handlingar och dokumentation kommer in, och att eventuella besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas av entreprenör.

Vi upprättar en slutlig dokumentation av projekt till beställaren.