Stambyte eller relining (renovering av avloppsstammar)

Ett traditionellt stambyte är ett stort ingrepp i fastigheten, både byggnadstekniskt  och ekonomiskt. I vissa fall kan en relining (renovering av avloppsstammar) vara ett bra komplement till ett stambyte om man har många renoverade badrum och kök i fastigheten.

För att ta fram vad som är den bästa metoden för att renovera stammarna genomförs först en förstudie. Man tittar på avloppsstammarnas kondition och hur statusen på våtrum är, samt hur man på bästa sätt tekniskt kan genomföra stamrenoveringen.

Vi på Maximera hjälper er att utreda vilken metod som är lämplig att genomföra i er fastighet.

När förstudien är genomförd upprättar vi ett förfrågningsunderlag och genom en upphandling mellan entreprenörer som är lämpliga att genomföra entreprenaden.

Vi finns med som projektledare igenom hela processen till genomförd slutbesiktning.

Vi på Maximera konsult har mer en 30 år erfarenhet av traditionella stambyten och reliningprojekt.

 

Vad är ett traditionellt stambyte

Samtliga rör som Avloppsstammar, värmerör – kall- och varmvattenledningar byts ut. Samtliga våtrum får nya tätskikt och ytskikt som ex. kakel.

Ett stambyte är ett mycket stort ingrepp i fastigheten och det medför att man “bilar” upp samtliga golv och slitsar som sedan återställs när samtliga rör är byta. Att vara kvarboende under ett stambyte kan vara mycket påfrestande. Trots det är det idag väldigt vanligt att lägenhetsinnehavarna är kvarboende under stambytet.

 

Relining kan i vissa fall vara ett mycket bra alternativ som metod för att genomföra en stamrenovering.

Ett bra alternativ till att genomföra ett traditionellt stambyte är relining av avloppsstammarna. En relining är betydligt billigare än ett stambyte och kan skjuta stambytet på framtiden med flera decennier och och ibland längre än så. Relining kan göras utan några ingrepp i fastighetens bärande konstruktion, och de boende kan ha sina badrum kvar i befintligt skick. För att komma åt rören behöver Wc-stolen och vattenlås demonteras och i vissa fall måste man göra smärre ingrepp i väggar för att komma åt avloppsstammen.  Tiden det tar att genomföra reliningen är oftast 1 – 3 arbetsdagar.