Förvaltning & underhållsplaner

Vi hjälper er med det löpande förvaltningsarbetet och håller kontakt med hyresgäster och lokalhyrsgäster och de som sköter den dagliga driften av fastigheten.

Vi sköter all upphandling av den löpande driften efter fastighetens behov, exempelvis fastighetsskötsel, städning, försäkringar och entreprenader. Vi bevakar så att alla myndighetskrav följs och att besiktningar genomförs vid rätt tidpunkt.

Vår tekniska förvaltning innefattar att vi årligen genom att vi utför en statusbesiktning av fastigheterna beträffande fasad, tak, installation, säkerhet, myndighetskrav, och kommande underhåll mot fastighetens underhållsplan.

Kontakter med bostadshyresgäster och lokalhyresgäster
utgör även en stor del av arbetet om att se till att alla får den service de behöver och att hyresgästerna är nöjda och känner sig trygga i sin vardag.

Vi sköter uthyrning av vakanta lokaler, omförhandling av hyresavtal, hyresgästanpassningar, uppsägningar och avflyttningsbesiktningar.

 

Underhållsplanen är ett användbart verktyg för föreningen och fastighetsägaren som skapar kontroll över kommande underhåll och investeringsbehov.

  • Förenklar förvaltningen genom att utgöra en tydlig checklista över vad som ska göras, när det ska genomföras och hur

mycket man behöver budgetera för investeringar de kommande åren.

  • Sparar pengar genom att undvika akut underhåll samt uppnå samordningseffekter vid större underhållsåtgärder. Underhållsplanen

är självfinansierade över tid  och ger besparingar då underhållsåtgärder kan samordnas.

  • Ger möjlighet att jämna ut kostnaderna över en lång period.
  • Ger en direkt koppling mellan underhållsbehovet och hur stort investeringsbehovet för varje år är.
  • Underhållsplanen omfattar fastighetens    samtliga delar, utrymmen och installationer.