Maximera fastighetskonsult

Om oss

Maximera Fastighetskonsult bedriver byggprojektledning och fastighetsförvaltning åt fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Vi arbetar med projekt- och byggledning, installationssamordning, förstudier och fastighetsutveckling i så väl mindre ombyggnadsprojekt som större projekt. Vi sköter också både den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastigheter.

Vi på Maximera har mer än 30 års branscherfarenhet vilket gör att vi kan hantera hela projekt från förstudie till färdigt bygg- eller energiprojekt. Detta ger våra beställare trygghet genom hela projektet.

Vi månar om bra relationer och ett brett nätverk. Vi är ett oberoende konsultföretag inom bygg och förvaltning med kvalificerade samarbetspartners. Varje projekt kräver att en projektorganisations sätt samman med rätt kompetenser. Projekt kräver noggrann planerin

g och att budgetarbetet sköts korrekt. Genom det ansvarar vi för att skapa harmoniska och kreativa projektorganisationer.

Varför välja oss?
Vi är ett Byggkonsult- och förvaltningsbolag som skapar mervärde och genuin trygghet åt våra kunder genom vår kompetens och långa erfarenhet.

Ladda ned vår broschyr
Klicka här för att ladda ned vår broschyr (PDF)

Förvaltar fastigheter i Stockholm