top of page
Ekonomisk förvaltning i stockholm

Ekonomisk förvalting i Stockholm

Samarbetspartner

Castor-VIT-2048x588.png

Med vår ekonomiska förvaltning i Stockholm får din bostadsrättsförening tillgång till lokal expertis inom allt från bokföring och bokslut till ekonomiska analyser.

Att förvalta en fastighet eller en bostadsrättsförening innebär en rad löpande uppgifter. Tillsammans med Castor Förvaltnings AB skräddarsyr vi ett upplägg som passar er.

Castor Förvaltnings AB har sin bas i Sundsvall och har mångårig erfarenhet inom hela förvaltningsprocessen för bostadsrättsföreningar. Mer platsbundna tjänster, såsom fastighetsskötsel och teknisk förvaltning, finns i den egna regionen, men inom ekonomisk förvaltning har de kunder över hela landet.

Samarbetet mellan Castor och Maximera innebär att den tekniska och ekonomiska förvaltningen integreras. Det ger helhetsperspektiv och bästa möjliga överblick – en perfekt grund för en välfungerande och kostnadseffektiv långsiktig förvaltning. Ett exempel på det är att underhållsplaneringen då hålls aktuell i den ekonomiska förvaltningen.

Castor kan sköta hela eller delar av det löpande ekonomiarbetet: hyreshantering, leverantörsfakturor, löner och betalningar. De sköter ofta löpande bokföring med budget och uppföljning samt hjälp med inkomst- och momsdeklarationer, bokslut och årsredovisningar. Vid överlåtelser kan ni få hjälp hela vägen med mäklarkontakt, registrering och kontraktshantering.


Experter med koll på fastighetsjuridik

Inte sällan uppstår juridiska frågor och utmaningar inom ramen för förvaltningen. Vi samarbetar med experter inom juridik och en inledande rådgivning sker utan kostnad. För vanliga frågeställningar finns färdiga koncept – snabb hjälp till lägre kostnad.

Vill du veta mer?

Få tillgång till en helhetslösning för ekonomisk förvaltning med toppexperter inom branschen och en smidig översikt över din förenings ekonomi. Med oss har det aldrig varit enklare eller tryggare att sitta i styrelsen.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page