top of page
Relining i stockholm

Relining i Botkyrka

Relining innebär att renovera rörledningar från insidan. Istället för att bryta upp golv för att byta hela rören, så rengör man rören och skapar sedan ett foder av plast – ett nytt rör inuti det gamla.

Relining kan vara ett alternativ till att byta ut stammarna. Kanske är de flesta ledningar fortfarande i gott skick, även om vissa ledningar är slitna. Genom att använda relining där det behövs minskar man risken för läckor, men kan skjuta upp den stora investering som ett stambyte innebär.

I vissa projekt kan relining bli ett komplement till ett stambyte. Om vissa boende nyligen har satsat på dyra badrums- och köksrenoveringar kan det vara svårt att enas om ett fullständigt stambyte. Relining kan då vara en lösning för dessa lägenheter, medan husets övriga stammar byts ut.


Rengöring är första steget
För att kunna använda relining behöver man först göra rent röret ordentligt. Man rensar då bort rost och avlagringar som samlats i rören – det hinner bli en hel del på några decennier! Rengöringen gör också att man får en jämnare insida inför nästa steg.

Ett nytt rör inuti det gamla
Relining innebär att man fodrar rör med plastmaterial, som sedan härdar och bildar ett nytt rör inuti det gamla.

En vanlig metod, särskilt för vertikala rör, är strumpmetoden. Då trycker man in en ett mjukt glasfiberrör i den befintliga ledningen med hjälp av tryckluft. I ”strumpan” finns epoxy, som får den att fästa på ledningens insida. Vid golvbrunnar och andra anslutningar kan man istället välja att måla eller spruta plastmaterial på rörens insida, den så kallade lösplastmetoden. Inom ett dygn har plasten härdat – tiden beror på både material, skikttjocklek och temperatur.


Vi hjälper er från start till slut
För att ta reda på om relining är rätt val – och vilken metod som då är bäst – gör vi en förstudie. Information om ledningarnas skick och status på husets våtrum hjälper oss att bedöma vilken metod som är tekniskt lämplig. Ibland finns flera likvärdiga alternativ med olika praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Vill du ha hjälp med relining?

Kontakta oss idag för mer information eller för en skräddarsydd offert.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page