top of page
Klätterlek2.jpeg

Lekplatsbesiktningar Stockholm

Samarbetspartner

Lekplatser
 
Upptäck hur du kan säkerställa en lekplats som uppfyller alla säkerhetskrav och ger en trygg miljö för barnen att leka i. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) måste nya lekplatser designas säkert och befintliga lekplatser underhållas för att säkerställa barnens välbefinnande.
 
Som fastighetsägare är du även ansvarig enligt Produktsäkerhetslagen (PSL) för att tillhandahålla säkra lekredskap och tjänster till konsumenter. Bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner betraktas som näringsidkare i detta fall. Se till att följa gällande regler för lekplatser och lekredskap för en tryggare och mer attraktiv miljö. Läs mer om reglerna på Boverkets webbplats och kontakta oss för expertstöd och lösningar!

Besiktningar

Besiktningar är avgörande för säkerheten och funktionaliteten hos lekplatser. Efter att en ny lekplats har installerats, rekommenderas en installationsbesiktning av en kvalificerad expert för att säkerställa överensstämmelse med Europastandarderna.

För både nya och befintliga lekplatser är det viktigt att ha välplanerade rutiner för besiktning, kontroll, drift och underhåll. Fastighetsägare ansvarar för att lekplatser och lekredskap är säkra, även om årliga besiktningar inte är ett krav enligt PBL eller produktsäkerhetslagen.

För ökad trygghet och säkerhet rekommenderas det att kontinuerliga säkerhetsbesiktningar genomförs, och att eventuella underhålls- och reparationsåtgärder utförs av kvalificerad personal. Alla besiktningar och åtgärder bör noga dokumenteras för eventuell framtida tillsyn.


Tillsynsmyndigheten

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för nya lekplatser och för att underhållet av gamla lekplatser sköts enligt PBL. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för att säkerheten hos lekredskap uppfylls enligt produktsäkerhetslagen.

Behöver ni göra en besiktning av lekplatsen?

Vi hjälper er hela vägen till genomförd slutbesiktning.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page