Energiutredningar i Stockholm

Vi gör energiutredningar för fastigheter i en rad olika sammanhang och med olika syften. Vid en övergripande energikartläggning tar vi reda på och specificerar fastighetens alla olika energiflöden, exempelvis till en energideklaration.


Ett sätt att optimera energianvändningen i fastigheten är energistyrning. I nära samarbete med fastighetsförvaltaren upprättar vi då en handlingsplan och tar fram konkreta åtgärdsförslag för drifts- och förvaltningsorganisationen.


Då en ombyggnad planeras är det intressant att utreda vilka möjligheter som finns att effektivisera bland annat ventilation och uppvärmning.

 

Om värmekällan måste bytas utreder vi olika möjliga
alternativ och kan projektera nya installationer för bergvärme, fjärrvärme och energiåtervinning.

Maximera Fastighetskonsult AB

Org.nr:

559185-3949

kontakt

Telefon: 

+468-410 400 14

Email:

info@maximerakonsult.se

Besöksadress:

Sjöstadskajen 1

178 51 Ekerö

Måndag - Fredag: 08.00 - 17:00

Öppettider

Meny