top of page
Underhållsplan i stockholm

Underhållsplan i Stockholm

Underhållsplan för brf

 

Maximera fastighetskonsult erbjuder omfattande support för att hantera bostadsrättsföreningens underhålls- och investeringsbehov med en ekonomi i fokus. En väl utarbetad och regelbundet uppdaterad underhållsplan är avgörande för att säkerställa långsiktig stabilitet och trygghet för bostadsrättsföreningen. Med Maximera som partner får ni tillgång till expertis som regelbundet reviderar och upprätthåller planen samt erbjuder proaktiva förslag för att minimera kostnader och maximera fastighetens värde. Komplettera med våra analys- och finansieringstjänster för en heltäckande hantering av underhåll och ekonomi.

Vi gör underhållsplaner för alla typer av fastigheter. Vi besiktar fastigheten noggrant och bedömer skicket på både byggnad och installationer. Utifrån det kan vi bedöma underhållsbehovet för de närmaste 10–20 åren.


Underhållsplanen gör er budget bättre
Underhållsplanen gör det möjligt för er att år för år överblicka åtgärder och kostnader. Därför blir den ett värdefullt verktyg och underlag för budgetering och avgiftsbeslut.

I en underhållsplan får ni:

  • en sammanställning av det långsiktiga underhållsbehovet för fastighetens utrymmen och installationer av el, vatten och avlopp samt ventilation.

  • en tydlig checklista över vad som ska göras, när det ska ske och hur mycket som behöver budgeteras för investeringar.

  • en bild av sambandet mellan underhållsbehov och investeringsbehovet år för år.

Underhållsplanen betalar sig själv

Framförhållningen gör det lättare att ta hand om era fastigheter på ett bra sätt och minskar risken för dyra och obehagliga överraskningar. Ekonomin blir stabil, ni får kontroll över kostnaderna och får lättare att motivera och anpassa intäkterna inför större åtgärder.

Kostnaden för att ta fram den uppvägs av att ni kan spara pengar på att samordna insatser och undvika akuta åtgärder. Det gör att planen i praktiken ofta betalar sig själv.

Behöver ni en ny underhållsplan?

Behöver ni hjälp med en ny underhållsplan eller uppdatera er befintliga i er förening.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page