top of page
Image by Nikola Johnny Mirkovic

Förvaltning för bostadsrättsföreningar

Förvaltning för bostadsrättsföreningar

Vi är en pålitlig partner för bostadsrättsföreningar och erbjuder flexibla avtal som passar alla behov. För oss är det viktigt att underlätta för våra kunder och fungera som det självklara valet när det kommer till alla frågor som rör fastigheten. Vi kan ta hand om allt från städning till reparationer, skadegörelse och underhåll.

När vi tar på oss ett uppdrag sätter vi oss in i fastighetens alla detaljer och kan därför planera för underhåll, service och OVK-besiktningar på ett effektivt sätt. Vi kan även ta hand om den dagliga driften och se till att alla hyresgäster får den service de behöver. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga och nöjda i sin vardag. Vi har förmånliga avtal som kan anpassas efter kundens behov. Vi kan erbjuda allt från grundläggande krav till kompletta fullserviceåtaganden där vi agerar som ekonomisk partner och skickar hyresavier till hyresgästerna.

Som bollplank hjälper vi också gärna till med idéer och förslag på förbättringar. Vi ser alltid till fastighetens och kundens bästa och upphandlar samtliga kontrakt och avtal. Det innebär att vår byggavdelning inte nödvändigtvis får kontraktet om det finns en aktör som är bättre lämpad.


Upphandlingar

Vi tar hand om upphandlingen av leverantörer som ansvarar för olika tjänster såsom städning, trädgårdsskötsel, hissdrift och försäkringar. Vi ser till att alla myndighetskrav efterföljs och att besiktningar genomförs vid rätt tidpunkt.

Besiktningar

Vi genomför statusbesiktningar av fastigheten, inklusive fasad, tak, ytskikt och installationer. Syftet med besiktningen är att säkerställa säkerhet, uppfylla myndighetskrav och utföra en allmän funktionskontroll. Utifrån besiktningen planerar vi för kommande underhåll enligt fastighetens underhållsplan och kan även budgetera för större ingrepp.

 

Prata med oss

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med förvaltningen, fyll formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page