Stambyte i Stockholm

Ett stambyte innebär att man byter ut fastighetens alla vatten- och avloppsrör. Det går att förlänga livslängden på ett ledningssystem genom relining, fodring av rören. Men förr eller senare behöver
stammarna bytas.
Ett stambyte är mycket omfattande – både praktiskt och ekonomiskt. Alla golv måste brytas upp och sedan återställas när rören är utbytta. Ingreppen påverkar därmed hyresgäster och andra verksamheter i huset en hel del, vilket ställer särskilda krav på god planering och kommunikation.
Vi har varit med i många stambyten och hjälper er att utreda bästa sättet att genomföra det just i er fastighet. Vi kan planera och samordna alla moment från början till slut. Byggtekniskt leder vi processen från förstudie till projektering, upphandling och genomförande.


Bra planering vid stambyte gynnar alla
Det som gör ett stambyte speciellt är att hela huset påverkas samtidigt. Därför blir det extra viktigt att samordna och planera – inte bara själva bygget, utan också den logistik som krävs för att begränsa obehag och störningar för boende och andra hyresgäster. Alla tjänar på att projektet flyter på bra och att tidsplanerna kan hållas.


Vi är spindeln i nätet
Vi finns med som projektledare igenom hela processen till genomförd slutbesiktning. Det innebär mycket kontakter med alla inblandade: entreprenör, myndigheter och hyresgäster.

Maximera Fastighetskonsult AB

Org.nr: 559185-3949

kontakt

Telefon: 

+468-410 400 14

Email:

info@maximerakonsult.se

Besöksadress:

Sjöstadskajen 1

178 51 Ekerö

Måndag - Fredag: 08.00 - 17:00

Öppettider

Meny