top of page
Teknisk förvaltning i stockholm

Teknisk förvaltning i Huddinge

Teknisk förvaltning omfattar den löpande driften och fastighetsskötseln – till exempel att det finns fungerande rutiner för felanmälan och att sophanteringen fungerar.

Men det finns också en hel del viktiga administrativa uppgifter, såsom att beställa obligatoriska besiktningar. Ännu ett område är försäkringar - pågående försäkringsärenden behöver följas upp och försäkringar behöver bevakas så att de stämmer med det faktiska behovet.
I en bostadsrättsförening ingår även dessa uppgifter i styrelsens ansvar.

Med oss som samarbetspartner får ni en kundansvarig förvaltare som följer upp gällande underhållsplan och håller koll på myndighetskrav. Förvaltaren håller en löpande dialog med er och era samarbetspartner genom att delta på styrelsemöten och på möten med entreprenadföretag.


Förvaltaren representerar er
En del av förvaltningsuppdraget är att varje år göra en statusbesiktning av fastigheten, som inkluderar såväl fasad och tak som installationer och säkerhet.

Genom att förvaltaren representerar er vid upphandling av entreprenader får ni tillgång till branschkunskap och teknisk kompetens för drift och underhåll. Detsamma gäller vid skade- och försäkringsärenden, då förvaltaren kan utreda, ta rätt kontakter och driva ärenden framåt.

Vill du veta mer?

Få fullständig teknisk förvaltning med toppexperter inom branschen, dedikerade förvaltare och enkel överblick över din förenings teknik och underhåll. Med oss är det enklare och tryggare än någonsin att sitta i styrelsen.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page