top of page
Energiutredningar i stockholm

Energiutredningar i Huddinge

Vi gör energiutredningar i flera olika sammanhang och med olika syften. Energi är en ofta tung post i den löpande förvaltningen – därför får kunskapen om energiflöden stor ekonomisk betydelse.

En energideklaration är en övergripande energikartläggning som behövs i samband med en försäljning. Den visar och specificerar fastighetens olika energiflöden.

Genom att bredda och fördjupa utredningen får man ett underlag för att optimera energianvändningen genom energistyrning. Vi kan ta fram konkreta åtgärdsförslag för drift och förvaltning. Vi kan jämföra olika effektiviseringsåtgärder för att skapa en långsiktig handlingsplan, där olika åtgärder görs successivt, i takt med att något behöver förnyas eller att andra förändringar sker.


Rätt energival vid ombyggnad
Då en ombyggnad planeras är det rätt tillfälle att se över möjligheterna att effektivisera ventilation och uppvärmning. Kanske måste värmekällan bytas – då kan vi hjälpa er att presentera och jämföra olika alternativ, men också att projektera nya installationer för bergvärme, fjärrvärme och energiåtervinning.

Vill du veta mer?

Är din bostadsrättsförening intresserad av att granska sin energianvändning? Maximera kan bistå genom att analysera er genomsnittliga energiförbrukning och erbjuda rekommendationer för att effektivisera och spara pengar.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page