top of page
Förvaltare stockholm

BRF Trygg 850

Paketlösning för er bostadsrättsförening

Är ni en bostadsrättsförening med mindre än 25 lägenheter? BRF Trygg 850 är en lösning just för er – ett tekniskt och administrativt förvaltningspaket med en låg månadskostnad. Vi lär känna er fastighet och håller koll utifrån både myndighetskrav samt drift och underhåll.

Att delta i styrelsen i en bostadsrättsförening innebär ett stort ansvar – både tekniskt, administrativt och ekonomiskt. Det gäller att följa bestämmelser, till exempel kontroll av brandskydd (SBA) och ventilation (OVK), men också att ta hand om fastigheten för att förvalta dess värde. Ibland dyker det upp saker som måste lösas akut för att ge medlemmarna service. Styrelsens ansvar är precis lika brett även om föreningen är liten.

Med vår tjänst BRF Trygg 850 får ni tillgång till samma kompetens som en större bostadsrättsförening. Vi håller kontakten med er, lär känna era förutsättningar och hjälper er vidare utifrån dem. Vi håller koll på obligatoriska inspektioner, avtal för drift och skötsel och på status för byggnad och installationer. Tillsammans följer vi upp underhållsplanen och blickar framåt vid budgetering. Förvaltning av fastigheter är vårt jobb – vi har bred kompetens och erfarenhet av hela bygg- och installationssektorn.

BRF Trygg 850 kostar 850 kronor per månad, exklusive moms. Det är den enda kostnad ni binder er för. När en åtgärd ska genomföras väljer ni själva vad ni vill hålla i och kan anlita oss för allt annat. Vi erbjuder en rad olika konsulttjänster, från förstudier och utredningar till projektledning av åtgärder som fasadrenovering, fönsterbyten, stambyten och ventilationsprojekt. Vi har också ett brett kontaktnät med bland annat hantverkare, tekniska specialister och jurister.


Underhållsplanen är kartan
Om ni inte redan har en underhållsplan, är det något vi varmt rekommenderar. Den blir vårt gemensamma planerings- och beslutsunderlag.

Allt detta ingår i BRF Trygg:

 • Teknisk förvaltning​

 • Fastighetsjour utanför ordinarie arbetstid

 • Löpande kontroll på samtliga myndighetskrav som gäller er fastighet.

 • Rådgivning med teknisk förvaltare per telefon.

 • Årlig statusbesiktning av fastighet, fasad och teknikrum.

 • Uppstart av skadehantering vid skada, i samråd med försäkringsbolaget.

 • 50% rabatt på arvodet för att upprätta en underhållsplan, något vi varmt rekommenderar om ni inte redan har en sådan

Administrativ förvaltning:

 • Årlig kontroll av driftavtal och hyresavtal för lokaler.

 • Granskning av budget

Tjänsten ger er också tillgång till vårt nätverk med följande kompetenser, där de enskilda uppdragen debiteras löpande eller enligt avtal:

 • Hantverkare inom VVS, el och bygg (avtalsentreprenörer).

 • Projektledare och konsulter i vårt nätverk (uppdrag debiteras enligt prislista).

Vill du veta mer om våra BRF Trygg paket?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er för en första kontakt.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page