top of page
Underhållsplan i stockholm

Underhållsplan i Botkyrka

En underhållsplan baserar sig på en noggrann genomgång av fastigheten: både byggnaden och tekniska installationer som vatten, värme och ventilation. Planen visar underhållsbehovet år för år och blir ett värdefullt verktyg för att planera och prioritera.

Vi gör underhållsplaner för alla typer av fastigheter. Vi besiktar fastigheten noggrant och bedömer skicket på både byggnad och installationer. Utifrån det kan vi bedöma underhållsbehovet för de närmaste 10–20 åren.


Underhållsplanen gör er budget bättre
Underhållsplanen gör det möjligt för er att år för år överblicka åtgärder och kostnader. Därför blir den ett värdefullt verktyg och underlag för budgetering och avgiftsbeslut.

I en underhållsplan får ni:

  • en sammanställning av det långsiktiga underhållsbehovet för fastighetens utrymmen och installationer av el, vatten och avlopp samt ventilation.

  • en tydlig checklista över vad som ska göras, när det ska ske och hur mycket som behöver budgeteras för investeringar.

  • en bild av sambandet mellan underhållsbehov och investeringsbehovet år för år.

Underhållsplanen betalar sig själv

Framförhållningen gör det lättare att ta hand om era fastigheter på ett bra sätt och minskar risken för dyra och obehagliga överraskningar. Ekonomin blir stabil, ni får kontroll över kostnaderna och får lättare att motivera och anpassa intäkterna inför större åtgärder.

Kostnaden för att ta fram den uppvägs av att ni kan spara pengar på att samordna insatser och undvika akuta åtgärder. Det gör att planen i praktiken ofta betalar sig själv.

Behöver ni en ny underhållsplan?

Behöver ni hjälp med en ny underhållsplan eller uppdatera er befintliga i er förening.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page