top of page
förvaltning bostadsrättsföreningar stockholm

BRF TRYGG 2350

Paketlösning för er bostadsrättsförening

Är ni en bostadsrättsförening med fler än 25 lägenheter? BRF Trygg 2350 är en lösning just för er – ett tekniskt och administrativt förvaltningspaket med en låg månadskostnad. Vi lär känna er fastighet och håller koll utifrån både myndighetskrav samt drift och underhåll.


Styrelsen har ansvaret för ekonomisk förvaltning: att löpande hantera bokföring, redovisning och deklarationer, att budgetera och följa upp. Men ansvaret omfattar även teknisk förvaltning: att bevaka att fastigheten tas omhand, planera och genomföra underhåll, renovering och besiktningar.

Långsiktig planering lönar sig
Hur den tekniska förvaltningen sköts har stor betydelse för föreningens ekonomi. Bristande underhåll ökar risken för dyra, akuta insatser, medan bra överblick och framförhållning gör det möjligt att planera, förbereda och ibland samordna insatserna. En underhållsplan är ett värdefullt ekonomiskt planeringsverktyg!

Kompetens och stöd för styrelsen
Tjänsten blir ett stöd för styrelsen och knyter ihop teknik och ekonomi. Vi lär känna er fastighet och håller koll utifrån både myndighetskrav samt drift och underhåll. Tillsammans följer vi upp underhållsplanen och blickar framåt vid budgetering. Dessutom stöttar vi er när det dyker upp saker som måste lösas akut för en god service till medlemmarna.

Allt detta ingår i BRF Trygg:

 • Teknisk förvaltning​

 • Fastighetsjour utanför ordinarie arbetstid

 • Löpande kontroll på samtliga myndighetskrav som gäller er fastighet.

 • Rådgivning med teknisk förvaltare per telefon.

 • Årlig statusbesiktning av fastighet, fasad och teknikrum.

 • Uppstart av skadehantering vid skada, i samråd med försäkringsbolaget.

 • 50% rabatt på arvodet för att upprätta en underhållsplan, något vi varmt rekommenderar om ni inte redan har en sådan.

Administrativ förvaltning:

 • Årlig kontroll av driftavtal och hyresavtal för lokaler.

 • Granskning av budget.

Tjänsten ger er också tillgång till vårt nätverk med följande kompetenser, där de enskilda
uppdragen debiteras löpande eller enligt avtal:

 • Hantverkare inom VVS, el och bygg (avtalsentreprenörer).

 • Projektledare och konsulter i vårt nätverk (uppdrag debiteras enligt prislista).

I tjänsten BRF Trygg 2350 ingår dessutom ert verktyg för egenkontroll – en anslutning till Fastighetsägarnas egenkontrollsystem. Vi medverkar också, utan extra kostnad, på två av årets styrelsemöten.

Vill du veta mer om våra BRF Trygg paket?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er för en första kontakt.

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page