Vilka är vi?

Med mer än 30 års branscherfarenhet är vår kunskap och erfarenhet både bred & djup, och spänner från förstudie till färdigställt projekt.

 

Då många projekt kräver en bred projektorganisation med många olika kompetenser, månar vi om våra relationer och vårt branschnätverk.


Som oberoende konsultföretag väljer vi de samarbetspartner som har bäst kvalifikationer för
uppgiften och som bidrar till välfungerande, effektiva samarbeten med hög kvalitet. På så sätt
skapar vi mervärde och trygghet för dig som kund.

Maximera Fastighetskonsult erbjuder tjänster inom byggprojektledning och fastighetsförvaltning
till bostadsrättsföreningar och ägare till andra privata och kommersiella fastigheter.


Bland våra kunder finns såväl små som stora fastighetsägare och projektens storlek varierar från mindre, riktade utredningar till samordning och projektledning av omfattande renoverings- och byggprojekt.

 

I vissa samarbeten sköter vi all löpande ekonomisk och teknisk förvaltning.

Med en teknisk bakgrund inom VVS-området har jag under mitt yrkesliv breddat och fördjupat mina tekniska kunskaper inom bygg- och installationsområdet.

Utöver det har jag vidgat min kompetens inom projektledning, ledarskap, ekonomi och juridik, både genom kurser och utbildning och genom praktisk erfarenhet inom såväl fastighetsförvaltning, företagsledning och projektledningsuppdrag.