Våra projekt

Advisas kontor

Vi har under våren 2020 projektet en lokal anpassningen åt ADVISA. Uppdraget har omfatta upphandling och genomförande till inflyttning för ADVISA.