Image by Karsten Würth
logga-mindre-e1549640922836.png

Hållbarhet

Hållbarhet
Vårt fokus som fastighetsförvaltare ligger på att hjälpa våra kunder att ta hand om sin
fastighet, se potentialen i det befintliga beståndet och förädla det på ett hållbart sätt.
Minskad miljöpåverkan
Vi hjälper och vägleder er till långsiktig energieffektivisering och bättre ekonomi genom att optimera och bevaka förbrukning av värme, vatten och energi samt rekommendera avtal med förnybar el.
Genom att se över förutsättningarna för bättre isolering, bättre fönster, energieffektiv ventilation, LED belysning med mera så kan också betydande energibesparingar möjliggöras. Vi hjälper er även att utforska era förutsättningarna för solceller och laddstationer.
Flexibilitet och anpassningsbarhet
Hur kan era lokaler och ytor nyttjas så effektivt som möjligt? Finns det möjligheter för co-working platser eller andra gemenskapsytor så exempelvis gym eller odlingsplatser. Vi hjälper er att identifiera nya möjligheter för ökad trivsel och bättre ekonomi.. 
Har ni kanske tomma lokaler som ni kan hyra ut via vår samarbetspartner Vakansa?
Livscykeltänkande och cirkularitet
Genom att serva och underhålla era tekniska installationer så hjälper vi er att förbättra förutsättningarna för en maximal livscykel för era investeringar.
God hälsa och välbefinnande
Betydelsen av gröna ytor och platser för vila och återhämtning är stor. Vi hjälper er att undersöka era förutsättningar för att utveckla er utemiljö. Kan ni odla på tak eller innergård. Vi rekommenderar er också att odla en bit ängsmark för att ge bra förutsättningar för bin.
Genom att bättre ta vara på gemenskapsytor så motverkas ensamhet och isolering och trivsel i föreningen främjas.
Globala Målen för hållbar utveckling
Vi använder Globala Målen för hållbar utveckling som en ledstjärna för vårt hållbarhetsarbete. En källa för ny inspiration och nya idéer kring hur vi kan hjälpa våra kunder att ta hand om sina fastigheter och skapa bättre förutsättningar för att leva och bo hållbart.

Möten som får hållbarhet att hända. Har ni tankar och idéer kring hur vi tillsammans kan bidra till mål 11 Hållbara städer och samhällen? Kontakta oss. 

 

Maximera Konsult samarbetar med Upgreen AB | Sustainability Sprint (sustainabilitysprint.com)

03-god-halsa-och-valbefinnande.png
11-hallbara-stader-och-samhallen.png
12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png
13-bekampa-klimatforandringarna.png
15_ekosystem.png