top of page
Byggledning i stockholm

Byggprojektledning i Tyresö

Ett byggprojekt har flera olika faser - förstudie, projektering och genomförande. Varje fas har sina utmaningar, men också likheter: frågor behöver lyftas i tid, oklarheter behöver hanteras och tidsplaner behöver hållas. Annars ökar risken för att problemen växer och orsakar både praktiska och ekonomiska konsekvenser längre fram.

Vi har lång erfarenhet av byggledning och projektledning. Vi samordnar och leder både stora och små fastighetsprojekt åt såväl bostadsrättsföreningar som stora fastighetsägare – allt ifrån enklare utredningar till stambyten, totalrenovering och omfattande ombyggnationer. Vår kompetens täcker samtliga fastighetstekniska områden: bygg, värme och sanitet samt energi.


Förstudien ger kunskap
En förstudie är ett bra sätt att skaffa mer information för att bättre kunna bedöma det faktiska behovet. Vi kan till exempel besikta status på fasader eller fönster eller kartlägga luftflöden i en fastighet. En annan vanlig förstudie är att filma avloppssystem: det ger svar på om relining, fodring av gamla rör, är rätt väg att gå.

Rätt kunskap underlättar den fortsatta planeringen och upphandlingen av entreprenör. Det ger underlag för tekniska vägval och minskar risken för oväntade kostnader under hela projektet.


Rätt kontakter för projektering
Vissa åtgärder kräver mer noggranna beräkningar och ritningar – en mer detaljerad plan. Vi sätter ihop det team som behövs – om så behövs plockar vi experter både från bygg- vvs- och energiområdet. Vi håller ihop projekteringen och ser till att de gör rätt saker och håller överenskomna tider.

Bra anbud kräver rätt underlag
En noggrann och korrekt anbudsförfrågan är en förutsättning för att få bra och rättvisande anbud. Bristfällig eller otydlig information innebär stor risk för överraskningar och dyra ändringar och tillägg. I den här fasen bidrar vi med upphandlingsstöd: Vi utformar förfrågningsunderlaget, tipsar om och kontaktar entreprenörer vi vet är lämpliga samt utvärderar och sammanställer anbuden inför beslut och beställning. Vår branschkunskap gör att vi kan bedöma och jämföra olika förslag och urskilja kompetenta entreprenörer.

Vi ansvarar för byggledning ända in i mål
Som byggledare är vårt uppdrag att få arbetet att flyta på för samtliga parter, hålla tidplanen och undvika onödiga hinder. Vi planerar och förbereder i nära samarbete med entreprenören. Vi ansvarar för byggmöten, kontrollerar dokumentation samt håller koll på ändringar och tillägg (ÄTA).

Genom att uppmärksamma risker och förebygga problem sparar vi både tid och pengar.

Vill du veta mer?

Få tillgång till en helhetslösning för byggledning

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
bottom of page