Ekonomisk förvaltning i stockholm

EKONOMISK FÖRVALTNING HUDDINGE

Att förvalta en fastighet eller en bostadsrättsförening innebär en rad löpande uppgifter: allt ifrån hyres- och avgiftsavisering, bokföring och löneutbetalning till uppföljning, deklarationer och årsredovisning. I våra löpande förvaltningsuppdrag stödjer och avlastar vi er på det sätt ni önskar:
Vi sköter delar av eller hela det löpande arbetet med hyresgästkontakter, hyresavisering samt bevakning av påminnelser och krav. Vi tar hand om fakturor och betalningar samt utbetalning av löner och arvoden samt deklaration av arbetsgivaravgifter.

Hos oss kan ni även få hjälp och expertis med löpande bokföring, med budget och uppföljning samt med inkomst- och momsdeklarationer, bokslut och årsredovisningar. Vid överlåtelser kan vi på ert uppdrag ta hand om mäklarkontakt, registrering och kontraktshantering.


Experter med koll på fastighetsjuridik
Inte sällan uppstår juridiska frågor och utmaningar inom ramen för förvaltningen. Vi samarbetar med experter inom juridik och en inledande rådgivning sker utan kostnad. För vanliga frågeställningar finns färdiga koncept som ger snabb hjälp och begränsar kostnaderna.

En jurist kan också delta som styrelseledamot, bistå vid ekonomisk planering eller leda processen med att bilda eller ombilda bostadsrättsförening.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Vi finns här om du behöver hjälp. Kontakta oss via telefon eller email.